Pemanfaatan Jasa Lingkungan Program Aplikasi Informasi PJLKKHL

Input Data Massa / Energi

Dokumen Kerjasama/MoU


Unggah Dokumen MoU, MAX 1MB (*.Pdf)

Dokumen Izin


Unggah Dokumen Izin, MAX 1MB (*.Pdf)

Persetujuan Prinsip


Unggah Dokumen Persetujuan Prinsip, MAX 1MB (*.Pdf)

Unggah Dokumen SCAN SK, MAX 1MB (*.Pdf/.Jpg)